دسته‌بندی نشده

نظرات "هنری کیسینجر" درباره عواقب سیاسی همه‌گیری، اتحادیه اروپا و ظهور چین

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس اینسایدر، آن‌ها در مورد اثرات همه‌گیری بر سیاست جهانی، ظهور چین به عنوان یک قدرت جهانی و آینده اتحادیه اروپا صحبت کردند. در…