دسته‌بندی نشده

شورای امنیت کاهش نیروهای یونیفل در لبنان را بررسی می‌کند

به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از برخی مسئولان نوشت، پیشنویس توافقنامه نهایی جلسه امروز (پنج‌شنبه) شورای امنیت شامل بررسی امکان کاهش هیئت سازمان ملل (یونیفل) و…