دسته‌بندی نشده

اعضای پارلمان و شورای کشور لیبی توافقنامه صخیرات را مرجعیت این کشور دانستند

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، در بیانیه مشترکی بعد از نشست اعضای پارلمان و شورای کشور در مالت آمده است: نقاط اختلاف در روند ژنو و…