دسته‌بندی نشده

وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا به دکتر فائوچی "دیکته" می‌کرد

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دکتر آنتونی فائوچی، مدیر مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا در بحبوحه پاندمی کرونا وادار به مقابله با انتقاداتی شد که به اظهارات…