دسته‌بندی نشده

انتخاب اعضای جدید شورای امنیت به صورت الکترونیک برگزار نمی‌شود

به گزارش ایسنا، برگزاری انتخابات شورای امنیت جهت گزینش اعضای غیر دائم جدیدش برای دوره‌ یک ساله ۲۰۲۲-۲۰۲۱ قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود. تیجانی محمد بنده، دیپلمات نیجریه‌ای…