دسته‌بندی نشده

ویدئو / دانش‌آموزان، رهبران بزرگترین اعتراض اقلیمی دنیا

هزاران دانش‌آموز با حضور در خیابان‌های چندین کشور، اعتصاب جهانی دانش‌آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی را آغاز کرده‌اند. حدود ۳۰۰ هزار نفر در استرالیا در خیابان‌ها حضور…