دسته‌بندی نشده

دولت قزاقستان بدهی‌ نیم میلیون نفر از اقشار فقیر را تسویه می‌کند

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل،‌ مقامات قزاقستان برای صاف شدن بدهی‌های بانکی و بدهی‌های عقب افتاده جمعیت مذکور، تا حدود 220 میلیون پوند (معادل 105 میلیارد "تنگه" قزاقستان)…