گاردین: مودی کشمیر را تبدیل به یک زندان باز کرده است

به گزارش ایسنا، نشریه گاردین نوشت: نارندرا مودی نخست وزیر هند در روزهای اخیر صدمین روز حضورش در دومین دور نخست وزیری این کشور را گذراند. مودی در این دوره دولتش همچون اولین دولت خود تصمیم گرفت تا به عنوان یک پوپولیست راستگرا و نماینده اکثریت هندو و به قیمت نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان در این کشور وسیع رهبری کند.

در سرمقاله گاردین آمده است: هند اکنون با خطر تبدیل شدن به یک دموکراسی قومیتی همراه با درجه‌بندی کردن شهروندان رو به رو است. هرچند که هند هنوز به آنجا نرسیده اما مودی این احساس را ایجاد کرده که برای او چنین وضعیتی مطلوب است.

در ادامه این مطلب می‌خوانیم: هند قانون اساسی مکتوب و دموکراسی پارلمانی دارد اما مودی نشان داده که سیاست مبتنی بر قانون اساسی را در سیطره یک رهبری تک نفره از طریق سیاست‌های نمایشی و دستکاری‌ها قرار می‌دهد.

گاردین نوشت: مودی و حزبش مدتها تاکید داشتند منطقه اکثرا مسلمان‌نشین جامو و کشمیر از تدابیر حمایتی ویژه اما غیرموجه در قانون اساسی نفع برده است.

این نشریه خاطرنشان کرد: مودی در تابستان امسال قانون اساسی را تغییر داد تا وضعیت موجود در کشمیر از بین ببرد و به نظر می‌رسد این منطقه عمدتا مسلمان‌نشین تبدیل به یک زندان باز شده که در آن زندانیان از جهان پیرامون ارتباطشان قطع شده است. این یک اشتباه تاریخی از سوی مودی است؛ کسی که تاکنون کشمیر را با مشت آهنین اداره کرده است.

انتهای پیام

Related Post

پاسخی بگذارید