کیف های جدید و تابستانه

زنانه هاى كپىValentino👈🏻كد٣٦٤٦
🔺فقط ٤٨٠٠٠تومان(عمده)
🔺محصول بسيار درجه١
🔺داراى١كيف آرايشى+بند بلند
🔺كيفيت بالا=مشابه كار-خارجى
🔺ابعادكيف: ٢٥در٢٠سانت
🔺٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
اين مدل در٢رنگ عرضه ميشود:
١-بالا سنگى(رنگ نقره اى متارليك)
٢-بالا سنگى(رنگ مسى متارليك)
مطابق تصوير🔺

تولیدی کیف

زنانه هاى كپىValentino👈🏻كد٣٦٤٤
🔺فقط ٤٨٠٠٠تومان(عمده)
🔺محصول بسيار درجه١
🔺داراى١كيف آرايشى+بند بلند
🔺كيفيت بالا=مشابه كار-خارجى
🔺ابعادكيف: ٢٥در٢٠سانت
🔺٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
اين مدل در٣جنس عرضه ميشود:
١-جلو سنگى جلو ربان دار
٢-جلو سنگى جلو بدون ربان
٣- جلو ورنى بالا سنگى
🔺مطابق تصوير🔺

تولیدی کیف زنانه

شارژ مجدد زنانه بزرگ👈🏻كد٣٦٤٠
🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
🔺٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
🔺جنس چرمى بسيار مرغوب
🔺سايز بزرگ-=كيف پول دار
🔺محصول بسيار پرفروش
🔺ابعادكيف: ٣٧در٣٢سانت

جاكليدى و جا ريموتى👈🏻كد٣٦٤٨
🔺فقط ٨٠٠٠تومان(عمده)
🔺جنس شرانگ٢ميل(مات)
🔺در پنج رنگ: مطابق عكس
سايز كوچك: ابعاد٩در٧سانت
🔺شارژ مجدد: مدل پرفروش

🔱دخترانه مدل هرمس👈🏻كد٣٥٠٣
🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
🔺٣٥٪؜؜زير قيمت كل بازار
🔺سايز بزرگ-مدل هرمس
🔺مدل بسيار پر فروش
🔺جنس طرح چرم درجه١
🔺ابعادكيف: ٢٨در٢٢سانت
🔺٣رنگ: مطابق عكس

 

دخترانه دسته هلوگرامى👈🏻كد٣٥٤٦
🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
🔺٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
🔺سايز بزرگ=داراى كيف داخلى
🔺دسته كيف هلوگرامى
🔺ابعادكيف: ٣١در٢٧سانت
🔺٢رنگ: مطابق عكس

 

🔱دخترانه سايز بزرگ👈🏻كد٣٥٦٣
🔹فقط ٢٩٠٠٠تومان(عمده)
🔺٤٠٪؜ زير قيمت اصلى
🔺داراى يك كيف داخلى
🔺جنس درجه١-كيفيت بالا
🔺مدل تك بند شانه اى
🔺ابعادكيف: ٢٦در٢٢سانت
🔺تك رنگ:قرمز-مطابق عكس

 

شارژ مجدد زنانه بزرگ👈🏻كد٣٤١٠
🔺فقط ٣٩٠٠٠تومان(عمده)
🔺٣٠٪؜زير قيمت كل بازار
🔺جنس چرمى بسيار مرغوب
🔺سايز بزرگ-=كيف پول دار
🔺محصول بسيار پرفروش
🔺ابعادكيف: ٣٧در٣٢سانت

منبع :

http://www.mgkif.com/