نظر رسانه‌های دولتی چین درباره استیضاح ترامپ

به گزارش ایسنا، نشریه گلوبال تایمز چین که به زبان انگلیسی از سوی حزب کمونیست این کشور منتشر می‌شود در مقاله‌ای استدلال کرده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ریاکاری سیاست‌های حزب گرایانه را نشان داده و این دست استیضاح‌ها در آمریکا منجر به ایجاد تلقی‌های منفی از دموکراسی به سبک غربی شده‌اند.

در این مطلب تصریح شد: اظهارنظرهای دموکرات‌ها و جمهوری خواهان برجسته آمریکا درباره استیضاح ترامپ هر چند که هیچ نقطه اشتراکی با یکدیگر ندارند اما همگی درست و صحیح به نظر می‌رسند اما چیزی که در زیر آنها وجود دارد محاسبات سیاسی به جهت منافع حزبی آنها است. ریاکاری سیاسی در آمریکا مشروعیت پیدا کرده و به صورت علنی مطرح شده است.

در این کشور هیچ سیاست مداری از مطرح کردن سیاست‌های دروغ به جهت منافع خودش شرمنده نمی‌شود.

نویسندگان این مطلب تاکید کردند، استیضاح اخیر دونالد ترامپ چهره واقعی سیاست‌های آمریکا را نشان داد و اینکه نواقص نهادینه شده در دموکراسی به سبک غربی در سال‌های اخیر هر چه بیشتر گسترش پیدا کرده و فعال شده‌اند.

آمریکا در مسیر افراطی شدن فزاینده چه در مسیر سیاست داخلی و چه در مسیر سیاست جهانی خود قرار گرفته است.

نویسنده این مقاله تاکید کرد: ماهیت حزب گرایانه سیاست آمریکا می‌تواند تاثیر منفی بر روابط از پیش متشنج شده پکن و واشنگتن داشته باشد.

برای تعامل با آمریکایی که درگیر نزاع‌های داخلی است مردم چین باید صبر بیشتر و برای مواجهه با بی‌اطمینانی آمادگی داشته باشند.

این نشریه دولتی چین خاطرنشان کرد: آمریکا تنها ابرقدرت محسوب می‌شود و ما انتخاب دیگری به جز کنار آمدن با چالش‌های آمریکا نداریم.

همچنین یک روزنامه رسمی دیگر چینی به نام پیتلز دیلی متعلق به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مطلبی استیضاح ترامپ را یک نزاع حزبی در آمریکا خواند.

این در حالی است که خود دولت چین هنوز اظهار نظر علنی درباره استیضاح ترامپ نداشته است.

انتهای پیام

Related Post

پاسخی بگذارید