روسیه: جولان بخشی از خاک اشغال شده سوریه است،حاکمیت اسرائیل بر این منطقه را به رسمیت نمی‌شناسیم

به گزارش ایسنا، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل خطاب به کسانی که طرح معامله قرن درباره سازش فلسطین و اسرائیل را آماده کردند، گفت: بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است و نقشه هایی که به این معامله ضمیمه و ادعا شده که جولان بخشی از اراضی اشغالی اسرائیل قلمداد می‌شود با قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه مغایرت دارد.

وی گفت، چشم انداز صلح واشنگتن در خاورمیانه روز سه شنبه منتشر شد. ما با نگاه به نقشه های وارده در طرح ملاحظه می‌کنیم که این طرح بلندی‌های جولان را بخشی از اراضی اشغالی اسرائیل می‌داند. در این خصوص می‌خواهم بگویم که ما حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی تاکید کرد، بلندی‌های جولان خاک سوریه است که به شکل غیر قانونی اشغال شده است.

انتهای پیام

Related Post

پاسخی بگذارید