حزب‌الله لبنان: تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشان افتخاری برای اعضای مقاومت است

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، حزب‌الله لبنان تاکید کرد: دولت آمریکا همان قدرت تروریستی است که خرابی و ویرانی را در سراسر جهان اشاعه می‌دهد و بزرگترین حامی تروریسم صهیونیستی و تکفیری در منطقه ماست و اساسا حق ندارد افراد شریف و اعضای مقاومت را در لیست تروریسم قرار دهد و هر اقدامی از سوی این دولت محکوم و مردود است.

در بیانیه این حزب‌ آمده است: سیاست تحریم‌های آمریکا هرگز قادر نخواهند بود در لبنان به اهداف خود برسند و لبنانی‌ها را به سر فرود آوردن وادار و مجبور کنند از حقوق حاکمیتی ملی خود چشم پوشی کنند بلکه این امر به تصمیم آزادی‌، عزت ملی و حاکمیت کامل‌شان می‌افزاید. موضع هیئت رئیسه جنبش امل و جریان المرده دال بر این حقیقت هستند.

حزب‌الله افزود: در همبستگی با برادران عزیز علی حسن خلیل و یوسف فنیانوس و همراهی با آنها موضع ثابت، قاطع و فداکارانه آن دو در دفاع از لبنان، عزت و آزادی کشور را ارج می‌نهیم.

انتهای پیام

Related Post

پاسخی بگذارید