جزئیات سند توافق ریاض میان دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره اعلام کرد به پیش‌نویس توافق ریاض میان دولت مستعفی یمن و شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات دست یافته است که انتظار می‌رود طی روزهای آتی امضا شود.

این توافقنامه شامل تدابیری برای تقسیم قدرت میان دو طرف و بازگشت دولت مستعفی یمن به عدن (جنوب کشور) می‌شود که پس از اجرای مذاکرات تحت نظارت عربستان در جده حاصل شده است.

به موجب سندی که شبکه الجزیره به آن دست یافته است دو طرف به بندهای ذیل پایبند می‌شوند:
– فعال‌سازی نقش تمامی نهادهای کشور یمن طبق تدابیر سیاسی و اقتصادی وارده در پیوست اول توافق.

– سازماندهی مجدد نیروهای نظامی تحت رهبری وزارت دفاع دولت مستعفی یمن بر اساس تدابیر نظامی وارده در پیوست دوم توافق.

– سازماندهی مجدد نیروهای امنیتی تحت رهبری وزارت کشور دولت مستعفی یمن طبق تدابیر امنیتی وارده در پیوست سوم توافق.

– پایبندی به حقوق کامل شهروندی برای تمامی ملت یمن و دور کردن تبعیض منطقه‌ای و مذهبی و نیز دور کردن تفرقه و دو دستگی.

اطلاعیه

– توقف تمامی انواع حملات رسانه‌ای توهین آمیز میان همه طرف‌ها.

– یکپارچگی تلاش‌ها تحت فرماندهی ائتلاف تحت امر عربستان برای پایان دادن به اقدامات انصارالله و مقابله با تروریست‌های القاعده و داعش.

– تشکیل کمیته تحت نظارت ائتلاف برای پیگیری و اجرای احکام توافق و ضمائم آن.

– مشارکت شورای انتقالی جنوب در هیات دولت مستعفی و در رایزنی‌ها برای دستیابی به راهکار سیاسی نهایی جهت پایان دادن به اقدامات انصارالله.

– رئیس جمهور مستعفی یمن به محض امضای توافق دستور العمل‌های لازم را به تمامی سرویس‌های کشور جهت اجرای توافق و احکام آن صادر می‌کند.

اقدامات سیاسی و اقتصادی وارده در توافق شامل بندهای زیر می‌شود:

– تشکیل دولت تکنوکرات سیاسی با حداکثر ۲۴ وزیر که رئیس جمهور اعضای آن را به واسطه رایزنی با نخست وزیر و گروه‌های سیاسی تعیین می‌کند . اعطای ۵۰ درصد از پست‌های وزارتی به شورای انتقالی جنوب طی حداکثر ۴۵ روز بعد از امضای توافق تا متعاقبا شخصیت‌هایی انتخاب شوند که در هیچ‌ یک از اقدامات تحریک آمیز در رخدادهای عدن، ابین و شبوه نقش نداشتند.

– اعضای دولت، روز بعد از تشکیل کابینه در عدن، مقابل رئیس جمهور سوگند یاد می‌کنند.

– رئیس جمهور، استاندار و مدیر امنیتی استان عدن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ امضای توافق انتخاب می‌کند. همچنین دو استاندار برای ابین و الضالع طی سی روز از تاریخ امضا تعیین می‌شوند.

– نخست‌وزیر کنونی دولت ظرف نهایتا  ۷ روز از تاریخ امضای توافق تلاش خود را برای فعال‌سازی تمامی موسسات کشور در استان‌های مختلف آغاز و تلاش می‌کند تا حقوق کارکنان تمامی بخش‌های نظامی، امنیتی و مدنی در کشور و نهادهای آن در عدن و تمامی استان‌های آزاد شده را پرداخت کند.

– رئیس جمهور، استانداران و مدیران امنیت در دیگر استان‌های جنوبی را طی ۶۰ روز از تاریخ امضای توافق تعیین می‌کند.

– مدیریت منابع کشور به نحویکه جمع‌آوری و واریز تمامی درآمدهای کشور از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی را در بانک مرکزی عدن تضمین می‌کند.

– فعال‌سازی سرویس مرکزی نظارت و تشکیل مجدد هیات ملی مبارزه با فساد و فعال‌سازی نقش نظارتی آن.

– تشکیل و فعال‌سازی مجدد شورای عالی اقتصادی و تقویت آن با شخصیت‌های توانمند و مستقل و مرتبط با نخست وزیر به منظور پشتیابی از سیاست‌های مالی، پولی و مبارزه با فساد.

در ضمیمه تدابیر نظامی سند موارد ذیل ذکر شده است:

– بازگشت تمامی نیروهایی که از ابتدای اوت گذشته از پایگاه‌ها و اردوگاه‌های اصلی خود به سمت استان عدن، ابین و شبوه حرکت کردند به پایگاه‌های سابق خود ظرف ۱۵ روز از تاریخ توافق.

– تمامی سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین متعلق به همه نیروها و اردوگاه‌ها در عدن ظرف ۱۵ روز به اردوگاه‌های معینی که فرماندهی ائتلاف بر آن نظارت دارد، منتقل می شود.

– شورای انتقالی جنوب و دولت مستعفی ظرف ۳۰ روز از تاریخ توافق باید تمامی نیروها و تشکیلات نظامی را به اردوگاه‌های خارج عدن که فرماندهی ائتلاف تعیین می‌کند منتقل کنند به استثنای تیپ اول حمایت ریاست جمهوری که مامور حفاظت از کاخ‌های ریاست جمهوری و اطراف آن و رفت و آمدهای رئیس جمهور مستعفی یمن است و همچنین نیروی حفاظت از رهبران شورای انتقالی.

– یکپارچگی نیروهای شورای انتقالی و نیروهای دولت مستعفی و ملحق کردن آنها به وزارت دفاع با نظارت مستقیم ائتلاف ظرف ۶۰ روز از امضای توافق.

– بازگرداندن نیروهای نظامی در استان‌های ابین، الضالع، لحج وشبوه تحت فرماندهی نیروهای ائتلاف ظرف ۶۰ روز از امضای توافق و نیز سازماندهی مجدد نیروهای نظامی در دیگر استان‌های جنوبی تحت فرماندهی وزارت دفاع ظرف ۹۰ روز از امضای توافق.

بندهای سند درخصوص تدابیر امنیتی شامل موارد زیر می‌شود:

–  نیروهای پلیس در استان عدن مسئول تامین امنیت استان هستند و تلاش می‌کنند تا نیروهای وابسته به دولت و نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب را بر اساس نیاز و طرح تامین امنیت  مجددا سازماندهی کنند و با مدیر امنیتی استان در ارتباط باشند و ظرف سی روز از امضای توافق به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور دولت مستعفی معرفی شوند.

– سازماندهی مجدد نیروهای ویژه و مبارزه با تروریسم استان عدن و انتخاب اعضای جدید آن از بین نیروهای دولت مستعفی و وابسته به شورای انتقالی جنوب و تعیین فرمانده برای آنها و معرفی‌شان به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور دولت مستعفی ظرف ۳۰ روز از تاریخ امضای توافق.

– سازماندهی مجدد نیروهای مسئول حفاظت از تاسیسات در نیروی یکپارچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ امضای توافق. انتخاب اعضای آن بر اساس توانمندی نظامیان کنونی در نیروهای حفاظت از تاسیسات کنونی یا نیروهای دولت مستعفی یا نیروهای وابسته به شورای انتقالی.

–  در ساختار نیروی حفاظت از تاسیسات، به تنوع اعضای آن از تمامی استان‌های جنوبی آزاد شده توجه می‌شود و حفاظت کامل تاسیسات مدنی، مقر دولت، بانک مرکزی، بنادر عدن، فرودگاه عدن ، پالایشگاه و مقرهای شعب وزارتخانه ها و موسسات کشور درعدن بر عهده آنهاست و این نیرو با وزارت کشور دولت مستعفی در ارتباط است و به عنوان نیروهای امنیتی وابسته به آن معرفی می‌شود.

– نیروی حفاظت از تاسیسات ظرف ۹۰ روز از امضای توافق، حفاظت از دیگر تاسیسات مدنی و حیاتی در مابقی استان‌های آزاد شده و بنادر المکلا، الضبه، المخا و تاسیسات بلحاف را به عهده می‌گیرد.

انتهای پیام

Related Post

پاسخی بگذارید